Uygarlıkların ve şehirlerin ortaya çıkmasından çok öncesine dayanan; heykeller, mağara ve kaya resimleri gibi sanat eserlerinin ortaya çıkışı günümüzden 44 bin yıl öncesine dayanır. Roma, Mısır, Anadolu, Mezapotamya gibi birçok medeniyet yaşadığı yerlede kendi izleri olarak sanat eserleri insanlığa miras olarak kalmıştır.

Sanat eserlerinin ortaya konma sürecinde, eserlerin ortaya çıkmasını etkileyen sanat akımları dönemin yönetim şekilleri, bilimsel gelişmeleri ve toplum yapısı gibi birçok unsurdan etkilenerek ortaya çıkmıştır. Her bir sanat akımı bir diğerine tepki olarak doğmuştur. Dönemin mimari eserleri de doku, desen ve fonksiyonları açısından bu akımlardan etkilenegelmiştir.

Decor Net Akademi bünyesinde yer alan bu eğitimi alırken Dünya ve Türk Sanat akımlarına dair bilgiler edinecek, bunların şehir ölçeğinden iç mekanlardaki süslemelere kadar olan etkilerinin olduğunu öğreneceksiniz.

Kimler İçindir?

• Decor Net Akademi'nin seminerler dizisinin hepsini almış olmak,
• Tasarım, mimarlık ve iç mimarlık lisans eğitimi almış, bu alanda uzmanlaşmak isteyen kişiler,

Kazanım

• Dünya ve Türk Sanat Akımlarının içeriği, etkilediği ve etkilendiği akımları anlamak ve yorumlamak,
• Dünya ve Türk Sanat Akımlarının yapılı çevrede, toplumda ve sanat eserlerindeki yansımaları hakkında bilgiler edinmek