İnsan dünyaya geldiği andan itibaren eğitim almaya başlar. Ailede başlayan bu eğitim süreci ilerde çeşitli eğitim kurumlarında devam eder. İlerleyen dönemlerde kişiliğinizi, meslek yaşamınızı şekillendirecek olan eğitiminizi kaliteli aldığınız kadar nasıl koşullarda aldığınız da çok önemlidir. Gerekli teknik ve birimlerin iyi bir tasarım süzgecinden geçirerek bir araya getirmek öğrencilerin başarı düzeylerini arttırırken, eğitimci-öğrenci arasındaki öğrenim sürecine de faydalı olacaktır.

Hayatımızın büyük bir bölümünü geçirdiğimiz eğitim yapılarının kullanıcı kitlesi, iç mekan organizasyonu, iç ve dış mekanlardaki malzeme seçimi, akustik, renk, ısı yalıtımı, aydınlatma ve mekanlar arası koordinasyonun çözümlenmesi ve tasarıma yansıtılması son derece önemlidir.

Mimar Ayşegül Suner’in Decor Net Akademi eğitim yapıları programı ile tasarım ilkelerini öğrenirken, mekanlar arası organizasyonu, mekanın işlevine uygun olarak tasarlamayı öğrenirsiniz.

Kimler İçindir?

• Decor Net Akademi'nin seminerler dizisinin hepsini almış kişiler,
• Eğitim kurumları açmak isteyen eğitimciler ve yöneticiler,
• Mimarlık ve iç mimarlık lisansını tamamlamış bu alanda uzmanlaşmak isteyen kişiler.

Kazanım

• Eğitim yapıları konusunda uzmanlık,
• Tasarımın ve mekan akustiğinin insanlar üzerindeki etkisinin doğru yönetilmesi,
• Mesleki kazanımı,
• Malzeme seçiminin tasarıma etkisi

  • Derslikler, teneffüs alanları, yemekhane ve yönetici odaları nasıl tasarlanmalı, sirkülasyon nasıl olmalı,
  • Eğitim alanları için özel akustik çözümler,
  • Eğitim binaları için malzeme seçimi,
  • Eğitim binaları için renk seçimi,
  • Eğitim binaları için özel aydınlatma elemanları,
  • Kullanıcı güvenliği (çocuklar, öğretmenler vs.)
  • Eğitim amaçlı özel elemanların üretilmesi,
  • Satın alma nereden ve nasıl yapılır.