Eğer bugünün oluşmasındaki en belirleyici etken hafıza / geçmişse, yarını belirlemede ve kurgulamada en belirleyici etken geçmiş tecrübelerse o zaman bu bilinç ve idrak durumu bir zihniyete dönüşmek zorundadır. Çünkü insanın bugüne ayağını sağlam basması ve gelecekle ilgili hayallerinin olması geçmişinin olması ile igilidir. (Akif Kasım, Şehir Dergisi, 27)

İnsan yaşamının başlangıcından itibaren yaşamına yön veren en önemli pratiklerinden biri olan mimarlık, her döneme, bölgeye ve o bölgede yaşayan insanların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde farklılaşarak günümüze kadar gelmiştir. Bu dönemler ve bölgeler arasındaki farklılıkları anlayabilmek ve yorumlayabilmenin yeni mimari pratiklerin oluşması yolunda önemli katkıları olmaktadır. Bu açıdan Dünya Mimarlık Tarihi içerisinde yer alan kronolojik-bölgesel olarak değerlendirilebilecek antik Mısır’dan Göbeklitepe’ye Roma’dan Antik Yunan’a, İslam Mimarisinden Avrupa Mimarisine ve Modern Mimarlığa, kadar birçok dönemin ve bölgenin mimarlığının öğrenilmesi önemlidir. Bu dönemlerin sanat tarihiyle bütünleştirerek irdelenmesi de dönemleri anlamak ve anlamlandırmak açısından büyük önem taşımaktadır.

Decor Net Akademi bünyesinde yer alan bu eğitimi alırken mimarlık tarihinin farklı dönemlerindeki yapılara ve yaşantılara dair bilgiler edineceksiniz.

Kimler İçindir?

• Decor Net Akademi’nin seminerler dizisinin hepsini almış olmak,
• Tasarım, mimarlık ve iç mimarlık lisans eğitimi almış, bu alanda uzmanlaşmak isteyen kişiler,

Kazanım

• Dünya Mimarlık Tarihi ve Anadolu Mimarlık Tarihi’nin dönemleri , insan yerleşmelerinin mimari ve tarihsel arka planını, biçimsel ve üslup özelliklerini eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmek
• Dünya medeniyetlerin eserleriyle birlikte sosyal düzenlerini, sanatını ve kültürünü keşfetmek